Psychoterapia Lublin

W jaki sposób radzić sobie z agresją? Psycholog wspomoże
Agresja na ogół kojarzy nam się z czymś niezmiernie niepożądanym, wywołującym w ludziach strach i lęk, a nawet obawy o prywatne życie. Ludzie agresywni, to z reguły osoby z znaczącą ilością kompleksów, nie radzące sobie z kłopotami i przenoszące własne niepowodzenia na innych. Agresja jest postępowaniem społecznie nieakceptowanym i oczernionym, a nawet penalizowanym. Z badań wynika, iż to mężczyźni bywają bardziej agresywni aniżeli kobiety, choć przyznać należy, że niewiele jest zgłaszanych wypadków agresji kobiet w stosunku do mężczyzn, a oraz takie nie przynależą do unikalności. W Polsce jest niesłychanie wiele przypadków agresji wobec słabszy i dotyczy to zarówno dzieci, jak zwierząt. Psychologia w nowoczesnym stanie wiedzy jest w stanie dotrzeć do wszystkich mechanizmów wywołujących agresję i poddać je skutecznej terapii – Psycholog Lublin. Nie traktuje to wyłącznie osób z zaburzeniem psychopatycznym, jakie najporządniej trzymać w odosobnieniu. Niedużo się mówi o agresji pozytywnej, która jest siłą napędową np. w sporcie. Jest to odpowiedni przykład w jak pożyteczny dla osoby agresywnej i jej otoczenia sposób, rozładować nagromadzoną energię. Do grupy zaburzeń dramatyczno-niekoherentnych należą zaburzenia antyspołeczne, takie jak egocentryzm, borderline czy socjopatia. Osoby dotknięte tymi zakłóceniami są na ogół wybitnie ubogie emocjonalnie i społecznie. Nie są w stanie nauczyć się jakichkolwiek norm społecznych i kierują się jedynie tym, co uznają za porządne dla siebie. Omawiane zakłócenia przynależą do tych zjawisk społecznych, jakie najbardziej fascynują psychologów oraz psychiatrów, że względu na ich złożoność oraz problemy z poradzeniem sobie ze złożonością tematu.

about author

admin

related articles

Popularne teksty:

Publikacje: